Privacy beleid

Privacy beleid Autoconnect Holland B.V.

Wij achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in door middel van ons privacy beleid heldere en transparante informatie verstrekken over de wijze waarop Autoconnect Holland B.V. persoonsgegevens verwerkt van relaties w.o. prospects, klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Privacy beleid Autoconnect Holland B.V. 

Zie ook EVHC & AVG